Landelijk SchakelPunt – Noorder Apotheek – Krommenie

Terug naar overzicht

Landelijk SchakelPunt

Wilt u dat andere zorgverleners (zoals het ziekenhuis) uw medicatiedossier kunnen inzien als u daar onder behandeling bent? Dan kunt hiervoor toestemming geven. Dit kan in de apotheek, via een toestemmingsformulier. Of via de website, onder het kopje “toestemming”, dan gaat het via de website www.ikgeeftoestemming.nl of u kunt daar het formulier uitprinten en bij ons inleveren.

Door het invullen van het formulier geeft u onze apotheek toestemming om uw medicatiegegevens beschikbaar te stellen voor andere zorgverleners via het beveilig netwerk voor de zorginfrastructuur. Voor meer infomatie over het Landelijk Schakelpunt (LSP), zie de site van de zorgaanbieder voor zorgcommunicatie: www.vzvz.nl

Als u onverwacht wordt opgenomen in het ziekenhuis, of een andere instelling, dan kunnen wij tijdelijk besluiten om het LSP te activeren, zodat de behandelende artsen op de hoogte zijn van uw medicatie en u optimaal behandeld kan worden in deze acute situatie.

Publicatiedatum: 02-07-2021